All publications
32 publications are available

Dějiny českého divadla

PaedDr. Hana Rychecká

Free
Dějiny výtvarného umění

PaedDr. Hana Rychecká

Free
MOOC: Výuka angličtiny na humanitních VOŠ v ČR

Free
MOOC: Odborné vzdělávání na humanitních VOŠ v ČR

Free
MOOC: Další vzdělávání na humanitních VOŠ v ČR

Free
Medailér – umělec nebo řemeslník?

PhDr. Kateřina Nora Nováková, Ph.D.

Free
Logo vs. značka

Jakub Pišťák

Free
Dějiny novodobé kultury

Mgr. Michaela Vašátková

Free
Český státní znak na současných pamětních mincích

MgA. Josef Oplištil, DiS.

Free
Živnostenské právo

JUDr. Miroslav Ondrúš, Ph.D.

Free
Jak na daně?

JUDr. Miroslav Ondrúš, Ph.D.

Free
Mezi Abrahamem a Bohem

David Beňa, lic. theol.

Free
Němčina pro teologii a filozofii

Free
Angličtina pro publicistiku a informatiku

Dominik Fellner

Free
Společenská odpovědnost médií

Mgr. Aleš Pištora

Free
Angličtina pro právní a veřejnosprávní činnost

Mgr. Jana Moricová

Free
Průběh jednání před soudem

Mgr. Dalibor Zecha

Free
Etika ve veřejné správě

Mgr. et Mgr. Pavel Kotlán, Ph.D.

Free
Technologie a práce s informacemi

Mgr. Irena Špačková

Free
Mobilní žurnalistika

Dominik Fellner

Free
Podobenství o ztracené ovci

Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.

Free
Manželství v Edenu a poté

Ing. Rostislav Staněk, M.A., DiS.

Free
Osobnostní formace a profesní etika

ThDr. Pavel Černý, Th.D.

Free
Příběh jako způsob efektivní komunikace

Ing. Miroslav Brada

Free