Read

Category: Inovace VOV

Release date: 2020

Book size: 4,45 MB

ISBN: 978-80-88246-61-9

Podobenství o ztracené ovci

Author:
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
Category:
Inovace VOV

Bible je kniha, která více než kterákoli jiná ovlivnila západní civilizaci a kterou denně otvírají miliony lidí, aby v ní hledali poznání Boha a moudrost pro život. Jak ale této staré a složité knize rozumět? Předkládaná učebnice vznikla jako materiál ke kurzu biblické interpretace, který se vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze. Na příkladu Ježíšova podobenství o ztracené ovci v Lukášově evangeliu provází čtenáře jednotlivými kroky, které jsou důležité pro pochopení biblického textu v dobovém a literárním kontextu. Učí jej klást si nad textem správné otázky a hledat na ně odpovědi. Pomáhá odhalovat strukturu textu, kontext, význam slov, dobové a intertextuální souvislosti. Dává základy práce s překlady. Počítá přitom s českým čtenářem, který nepracuje s textem v originálním jazyce a má k ruce pouze běžně dostupné pomůcky.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms