Read

Category: Inovace VOV

Release date: 2020

Book size: 3,8 MB

ISBN: 978-80-88246-50-3

Last update: 31. 3. 2023

Book format: mBook

Průběh jednání před soudem

Author:
Mgr. Dalibor Zecha

Tento studijní materiál je určen zejména pedagogům a studentům vyšších odborných škol, které poskytují vzdělávání ve skupině oborů Právo, právní a veřejnosprávní činnost. Cílovou skupinu mohou tvořit také uchazeči o studium, kteří se zajímají o problematiku základů práva, etiky a právní administrativy a dále také soukromého práva, případně širší veřejnostPrůběh jednání před soudem není běžně v učebnicích z oblasti práva detailně popisován. Přitom se jedná o problematiku, jejíž znalost je pro absolventy vyšších odborných škol, které poskytují vzdělávání ve skupině oborů Právo, právní a veřejnosprávní činnost, klíčová. Během svého studia se sice jednání zúčastní, nicméně zapamatovat si všechny detaily takového procesu není jednoduché a možnost zopakovat si je kdykoliv při práci s tímto materiálem studenti jistě ocení. Na příkladu soudního jednání je dále možné demonstrovat celou řadu jevů z oblasti právní teorie, etiky, právní administrativy apod. Tato publikace je tak velmi praktickou příručkou, kterou pedagogové ocení při svém výkladu v mnoha předmětech v průběhu celého studia existujících vzdělávacích programů vyšších odborných škol z uvedené oblasti. Pedagogům je dále určen doplňující materiál, kterým je Metodika pro práci s ODZ ze skupiny oborů Právo, právní a veřejnosprávní činnost a který navrhuje možnosti, jak publikaci při výuce různých předmětů využít.V souladu s výše uvedeným se tedy materiál věnuje konkrétně problematice soudnictví a zejména pak aspektům řízení před soudem. Úvodem je rozebrán význam soudnictví, navazuje popis soustavy soudů a jejich organizační struktury. Významná pasáž je věnována principu práva na spravedlivý proces, který je východiskem konkrétních ustanovení upravující procesní předpisy. V ODZ je na konkrétní příkladech popsáno řízení před soudem, a to v civilních sporech a ve sporech trestních, neboť jde o soudní řízení, která mohou vyvstat z běžných mezilidských vztahů. V rámci rozboru řízení před soudem v civilních věcech ODZ na modelovém příkladu vysvětluje, jaké jsou základní náležitosti žaloby, jakým způsobem soud se žalobou pracuje, jak probíhá samotné jednání před soudem a věnuje se i opravným prostředkům. Publikace se věnuje specifikům zvláštních řízení soudních, kdy podrobně rozebírá odchylky rozvodového řízení. Dále se práce věnuje trestnímu řízení, a to zejména fázi řízení před soudem, kdy rozebírá průběh hlavního líčení. Přínosem oproti jiným publikacím je také fakt, že tento materiál vysvětluje důvody konkrétní právní úpravy procesních předpisů právě na základních principech soudnictví.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms