Read

Category: Inovace VOV

Release date: 2020

Book size: 4,86 MB

ISBN: 978-80-88246-52-7

Last update: 31. 3. 2023

Book format: mBook

Živnostenské právo

Author:
JUDr. Miroslav Ondrúš, Ph.D.

Tento studijní materiál je určen zejména pedagogům a studentům vyšších odborných škol, které poskytují vzdělávání ve skupině oborů Právo, právní a veřejnosprávní činnost. Cílovou skupinu mohou tvořit také uchazeči o studium, kteří se zajímají o oblast soukromého práva a podnikání, případně širší veřejnost.Oblast soukromého práva je velice široká a jako takovou ji postihuje celá řada především vysokoškolských učebnic s odkazy na příslušná ustanovení zákona. Smyslem tohoto materiálu proto není těmto publikacím konkurovat, ale pokusit se záživnou a čtivou formou postihnout oblasti, které jsou zásadní zejména pro praktické uplatnění absolventů vyšších odborných škol, kteří se ze své podstaty zaměřují pouze na vybrané aspekty aplikovaných právních disciplín. I přesto je materiál využitelný v průběhu celého studia existujících vzdělávacích programů vyšších odborných škol, které poskytují vzdělávání ve skupině oborů Právo, právní a veřejnosprávní činnost. Pedagogům je určen doplňující materiál, kterým je Metodika pro práci s ODZ ze skupiny oborů Právo, právní a veřejnosprávní činnost a který navrhuje možnosti, jak publikaci využít při výuce různých předmětů napříč studiem vzdělávacích programů této skupiny oborů.Studijní materiál si konkrétně v souladu s výše uvedeným klade za cíl představit základní otázky týkající se podnikání živnostenským způsobem. Součástí pojednání je velké množství řešených i neřešených příkladů, které pomohou studentovi nabýt i nezbytné praktické dovednosti a znalosti. Předmětem výkladu je zejména problematika jednotlivých forem podnikání, základní charakteristika obchodních korporací, vymezení živnosti, rozdělení živností, podmínek pro vznik, změnu a zánik živnostenského oprávnění, základních povinností podnikatele či daňových a jiných aspektů živnostenského podnikání. Součástí studijního materiálu jsou i příslušné formuláře a testové otázky k procvičení.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms