Read

Category: Inovace VOV

Release date: 2020

Book size: 2,95 MB

ISBN: 978-80-88246-59-6

Last update: 31. 3. 2023

Book format: mBook

Angličtina pro publicistiku a informatiku

Author:
Dominik Fellner

Tato publikace je určena pedagogům a studentům vyšších odborných škol, které poskytují vzdělávání ve skupině oborů Publicistika, knihovnictví a informatika. Navazuje přímo na Návrh znalostního standardu absolventů VOV v odborném cizím jazyce a věnuje se jednotlivým tématům, která návrh znalostního standardu předpokládá. Pro každé téma tento materiál obsahuje profesní slovníček, slovníček frází, úryvek z odborného textu, příklad rozhovoru vztahujícího se k tématu a několik praktických cvičení. Cílem této publikace je vhodně doplnit běžně dostupné učebnice cizího jazyka o slovní zásobu a fráze specifické pro dané odborné téma, a usnadnit tak především práci vyučujících odborného cizího jazyka na vyšších odborných školách, pro něž je charakteristické profesní zaměření vzdělávacích programů.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms