Read

Category: Inovace VOV

Release date: 2020

Book size: 8,88 MB

ISBN: 978-80-88246-58-9

Last update: 31. 3. 2023

Book format: mBook

Technologie a práce s informacemi

Author:
Mgr. Irena Špačková

Tento studijní materiál je určen zejména pedagogům a studentům vyšších odborných škol, které poskytují vzdělávání ve skupině oborů Publicistika, knihovnictví a informatika. Cílovou skupinu mohou tvořit také uchazeči o studium, kteří se zajímají o problematiku zpravodajského novinářství, zpravodajství a práce s informacemi.Jedná se o problematiku velice širokou. Cílem publikace tedy není postihnout ji celou, ale věnovat se specifickým tématům, která sami pedagogové vyšších odborných škol, které poskytují vzdělávání ve skupině oborů Publicistika, knihovnictví a informatika, identifikovali jako potřebná na základě svých zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe v rámci projektu, v jehož rámci publikace vznikla. Pedagogům je pak pro lepší orientaci určen doplňující materiál, kterým je Metodika pro práci s ODZ ze skupiny oborů Publicistika, knihovnictví a informatika a který navrhuje možnosti, jak publikaci využít při výuce různých předmětů napříč studiem vzdělávacích programů této skupiny oborů.Vizuální komunikace představuje zcela dominantní prvek v mediální komunikační mapě. Ať již se jedná o ilustrační vizuál, infografiku, foto žurnalistiku, obrazovou složku mediálního mixu, plakáty, sociální sítě apod., základem je vždy fotografie. V době mobilních telefonů je fotografem každý, pokud však nechceme spoléhat na kvalitu generovanou kvantitou, je nezbytné ovládnout základní koncepty práce s fotoaparátem (technické parametry, rámování, ostření, kompozice), foto editorem, a především naučit se na svět dívat jako na obrazový příběh a umět do něj prostřednictvím fotografie přenést i diváka.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms