Read

Category: Inovace VOV

Release date: 2020

Book size: 3,79 MB

ISBN: 978-80-88246-51-0

Last update: 31. 3. 2023

Book format: mBook

Etika ve veřejné správě

Author:
Mgr. et Mgr. Pavel Kotlán, Ph.D.

Tento studijní materiál je určen zejména pedagogům a studentům vyšších odborných škol, které poskytují vzdělávání ve skupině oborů Právo, právní a veřejnosprávní činnost. Cílovou skupinu mohou tvořit také uchazeči o studium, kteří se zajímají o oblast veřejné správy, ale také etiky a filozofie, případně širší veřejnost.Téma etiky a profesní etiky je tématem, které prostupuje všechny vzdělávací programy vyšších odborných škol z humanitní oblasti a které bylo akcentováno ve všech publikačních výstupech realizovaných v rámci projektu, v jehož rámci tyto publikace vznikly. Je vnímáno jako klíčové v profesích, v nichž se absolventi vyšších odborných škol z humanitní oblasti uplatní, a v oblasti veřejné správy zejména. Etické chování pracovníků ve veřejné správě determinuje její kvalitu, efektivitu a v jejich důsledku také vnímání veřejného sektoru ze strany veřejnosti, a tedy spokojenost občanů s fungováním státu.V této publikaci nabízíme čtivé pojednání, které uvedené vysvětluje a demonstruje na konkrétních příkladech. Ty jsou pak využitelné v průběhu celého studia existujících vzdělávacích programů vyšších odborných škol, které poskytují vzdělávání ve skupině oborů Právo, právní a veřejnosprávní činnost. Pedagogům je pak pro lepší orientaci určen doplňující materiál, kterým je Metodika pro práci s ODZ ze skupiny oborů Právo, právní a veřejnosprávní činnost a který navrhuje možnosti, jak publikaci využít při výuce různých předmětů napříč studiem vzdělávacích programů této skupiny oborů.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms