Číst

Kategorie: Inovace VOV

Rok vydání: 2020

Velikost knihy: 4,45 MB

ISBN: 978-80-88246-61-9

Podobenství o ztracené ovci

Autor:
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
Kategorie:
Inovace VOV

Tento studijní materiál je určen široké veřejnosti, zejména však uchazečům o studium a studentům vyšších odborných škol, které poskytují vzdělávání ve skupině oborů Filozofie, teologie. Cílovou skupinu tvoří také pedagogové vyšších odborných škol, kteří jej mohou s ohledem na jeho široké zaměření využít ve výuce všech studijních modulů z oblasti Bible a její interpretace, zejména Nového zákona. Výklad je veden s přesahem do filozofie a s využitím tradičních filozofických témat.
Na příkladu Ježíšova podobenství o ztracené ovci v Lukášově evangeliu provází čtenáře jednotlivými kroky, které jsou důležité pro pochopení biblického textu v dobovém a literárním kontextu. Učí jej klást si nad textem správné otázky a hledat na ně odpovědi. Pomáhá odhalovat strukturu textu, kontext, význam slov, dobové a intertextuální souvislosti. Dává základy práce s překlady. Počítá přitom s českým čtenářem, který nepracuje s textem v originálním jazyce a má k ruce pouze běžně dostupné pomůcky.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy