Číst

Kategorie: Inovace VOV

Rok vydání: 2020

Velikost knihy: 8,67 MB

ISBN: 978-80-88246-58-9

Technologie a práce s informacemi

Autor:
Mgr. Irena Špačková
Kategorie:
Inovace VOV

Tento studijní materiál je určen široké veřejnosti, zejména však uchazečům o studium a studentům vyšších odborných škol, které poskytují vzdělávání ve skupině oborů Publicistika, knihovnictví a informatika. Cílovou skupinu tvoří také pedagogové vyšších odborných škol, kteří jej mohou s ohledem na jeho široké zaměření využít ve výuce všech studijních modulů z oblasti zpravodajského novinářství, zpravodajství a práce s informacemi.
Vizuální komunikace představuje zcela dominantní prvek v mediální komunikační mapě. Ať již se jedná o ilustrační vizuál, infografiku, foto žurnalistiku, obrazovou složku mediálního mixu, plakáty, sociální sítě apod., základem je vždy fotografie. V době mobilních telefonů je fotografem každý, pokud však nechceme spoléhat na kvalitu generovanou kvantitou, je nezbytné ovládnout základní koncepty práce s fotoaparátem (technické parametry, rámování, ostření, kompozice), foto editorem a především naučit se na svět dívat jako na obrazový příběh a umět do něj prostřednictvím fotografie přenést i diváka.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy