Číst

Kategorie: Inovace VOV

Rok vydání: 2020

Velikost knihy: 4,63 MB

ISBN: 978-80-88246-52-7

Živnostenské právo

Autor:
JUDr. Miroslav Ondrúš, Ph.D.
Kategorie:
Inovace VOV

Tento studijní materiál je určen široké veřejnosti, zejména však uchazečům o studium a studentům vyšších odborných škol, které poskytují vzdělávání ve skupině oborů Právo, právní a veřejnosprávní činnost. Cílovou skupinu tvoří také pedagogové vyšších odborných škol, kteří jej mohou s ohledem na jeho široké zaměření využít ve výuce všech studijních modulů z oblasti soukromého práva a podnikání.
Studijní materiál si mimo další soukromo-právní oblasti klade za cíl představit základní otázky týkající se podnikání živnostenským způsobem. Studium živnostenského práva není záživné, oblíbené ani jednoduché. Z tohoto důvodu je studijní materiál koncipován tak, aby základním aspektům živnostenského práva porozuměl i student práva neznalý. Součástí pojednání je velké množství řešených i neřešených příkladů, které pomohou studentovi nabýt i nezbytné praktické dovednosti a znalosti. Předmětem výkladu je zejména problematika jednotlivých forem podnikání, základní charakteristika obchodních korporací, vymezení živnosti, rozdělení živností, podmínek pro vznik, změnu a zánik živnostenského oprávnění, základních povinností podnikatele či daňových a jiných aspektů živnostenského podnikání. Součástí studijního materiálu jsou i příslušné formuláře a testové otázky k procvičení.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy