Číst

Kategorie: Inovace VOV

Rok vydání: 2020

Velikost knihy: 3,57 MB

ISBN: 978-80-88246-51-0

Etika ve veřejné správě

Autor:
Mgr. et Mgr. Pavel Kotlán, Ph.D.
Kategorie:
Inovace VOV

Tento studijní materiál je určen široké veřejnosti, zejména však uchazečům o studium a studentům vyšších odborných škol, které poskytují vzdělávání ve skupině oborů Právo, právní a veřejnosprávní činnost. Cílovou skupinu tvoří také pedagogové vyšších odborných škol, kteří jej mohou s ohledem na jeho široké zaměření využít ve výuce všech studijních modulů z oblasti veřejné správy, ale také etiky a filozofie.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy