Číst

Kategorie: Inovace VOV

Rok vydání: 2020

Velikost knihy: 4,27 MB

ISBN: 978-80-88246-59-6

Angličtina pro publicistiku a informatiku

Autor:
Dominik Fellner
Kategorie:
Inovace VOV

Tento studijní materiál pro výuku odborné angličtiny je určen široké veřejnosti, zejména však uchazečům o studium a studentům vyšších odborných škol, které poskytují vzdělávání ve skupině oborů Publicistika, knihovnictví a informatika. Cílovou skupinu tvoří také pedagogové vyšších odborných škol, kteří jej mohou využít při výuce anglického jazyka ve všech oborech ze zmíněné skupiny, tedy oborech, které vyučují práci s informacemi a jejich šířením, včetně jejich technického zpracování.
Studijní materiál je zpracován v anglickém jazyce, tudíž vyžaduje předchozí znalost jazyka minimálně na úrovni A2 (dle Evropského referenčního rámce pro jazyky).

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy