Read

Category: Inovace VOV

Release date: 2020

Book size: 4,07 MB

ISBN: 978-80-88246-74-9

Dějiny hudby I.

Author:
PaedDr. Markéta Kozinová, PhD.
Category:
Inovace VOV

Tento studijní materiál je určen široké veřejnosti, zejména však uchazečům o studium a studentům vyšších odborných škol, které poskytují vzdělávání ve skupině oborů Umění a užité umění. Cílovou skupinu tvoří také pedagogové vyšších odborných škol, kteří jej mohou s ohledem na jeho široké zaměření využít ve výuce všech studijních modulů z oblasti hudby, tance a jejich dějin, stejně jako dějin umění jako takového.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms