Číst

Kategorie: Inovace VOV

Rok vydání: 2020

Velikost knihy: 4,07 MB

ISBN: 978-80-88246-74-9

Dějiny hudby I.

Autor:
PaedDr. Markéta Kozinová, PhD.
Kategorie:
Inovace VOV

Tento studijní materiál je určen široké veřejnosti, zejména však uchazečům o studium a studentům vyšších odborných škol, které poskytují vzdělávání ve skupině oborů Umění a užité umění. Cílovou skupinu tvoří také pedagogové vyšších odborných škol, kteří jej mohou s ohledem na jeho široké zaměření využít ve výuce všech studijních modulů z oblasti hudby, tance a jejich dějin, stejně jako dějin umění jako takového.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy