Podobenství o ztracené ovci

Autor:
Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
Kategorie:
Rok vydání:
2020
Velikost knihy:
4 MB
Poslední aktualizace:
05.01.2021
ISBN:
978-80-88246-61-9

Bible je kniha, která více než kterákoli jiná ovlivnila západní civilizaci a kterou denně otvírají miliony lidí, aby v ní hledali poznání Boha a moudrost pro život. Jak ale této staré a složité knize rozumět? Předkládaná učebnice vznikla jako materiál ke kurzu biblické interpretace, který se vyučuje na Evangelikálním teologickém semináři v Praze. Na příkladu Ježíšova podobenství o ztracené ovci v Lukášově evangeliu provází čtenáře jednotlivými kroky, které jsou důležité pro pochopení biblického textu v dobovém a literárním kontextu. Učí jej klást si nad textem správné otázky a hledat na ně odpovědi. Pomáhá odhalovat strukturu textu, kontext, význam slov, dobové a intertextuální souvislosti. Dává základy práce s překlady. Počítá přitom s českým čtenářem, který nepracuje s textem v originálním jazyce a má k ruce pouze běžně dostupné pomůcky.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, iPhone, macOS, Android tablet, Android mobile, Windows tablet, Windows phone, Windows desktop