Technologie a práce s informacemi

Autor:
Mgr. Irena Špačková
Kategorie:
Rok vydání:
2020
Velikost knihy:
8,2 MB
Poslední aktualizace:
05.01.2021
ISBN:
978-80-88246-58-9

Vizuální komunikace představuje zcela dominantní prvek v mediální komunikační mapě. Ať již se jedná o ilustrační vizuál, infografiku, foto žurnalistiku, obrazovou složku mediálního mixu, plakáty, sociální sítě apod., základem je vždy fotografie. V době mobilních telefonů je fotografem každý, pokud však nechceme spoléhat na kvalitu generovanou kvantitou, je nezbytné ovládnout základní koncepty práce s fotoaparátem (technické parametry, rámování, ostření, kompozice), foto editorem a především naučit se na svět dívat jako na obrazový příběh a umět do něj prostřednictvím fotografie přenést i diváka.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, iPhone, macOS, Android tablet, Android mobile, Windows tablet, Windows phone, Windows desktop