Živnostenské právo

Autor:
JUDr. Miroslav Ondrúš, Ph.D.
Kategorie:
Rok vydání:
2020
Velikost knihy:
4,1 MB
Poslední aktualizace:
05.01.2021
ISBN:
978-80-88246-52-7

Tento studijní materiál si klade za cíl představit základní otázky týkající se podnikání živnostenským způsobem. Studium živnostenského práva není záživné, oblíbené ani jednoduché. Z tohoto důvodu je studijní materiál koncipován tak, aby základním aspektům živnostenského práva porozuměl i student práva neznalý. Součástí pojednání je velké množství řešených i neřešených příkladů, které pomohou studentovi nabýt i nezbytné praktické dovednosti a znalosti. Předmětem výkladu je zejména problematika jednotlivých forem podnikání, základní charakteristika obchodních korporací, vymezení živnosti, rozdělení živností, podmínek pro vznik, změnu a zánik živnostenského oprávnění, základních povinností podnikatele či daňových a jiných aspektů živnostenského podnikání. Součástí studijního materiálu jsou i příslušné formuláře a testové otázky k procvičení.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, iPhone, macOS, Android tablet, Android mobile, Windows tablet, Windows phone, Windows desktop