Číst

Kategorie: Inovace VOV

Rok vydání: 2020

Velikost knihy: 3,58 MB

ISBN: 978-80-88246-66-4

Němčina pro teologii a filozofii

Autor:
ThDr. Bronislav Kaleta
Kategorie:
Inovace VOV

Tento studijní materiál pro výuku odborné němčiny je určen široké veřejnosti, zejména však uchazečům o studium a studentům vyšších odborných škol, které poskytují vzdělávání ve skupině oborů Filozofie, teologie. Cílovou skupinu tvoří také pedagogové vyšších odborných škol, kteří jej mohou využít při výuce německého jazyka ve všech oborech ze zmíněné skupiny. Publikace obsahuje texty věnující se základním filozofickým a teologickým otázkám a umožňuje studentovi osvojení odpovídající slovní zásoby a gramatických jevů. Náročnost textů poskytuje možnost hlubšího zamyšlení nad tradičními tématy a jde tak v mnohém výrazně dále než běžné texty zaměřené na výuku cizího jazyka. Jsou tak využitelné i jako vzdělávací texty ve filozofických a teologických oborech vyučovaných v německém jazyce. Studijní materiál tak vyžaduje předchozí znalost jazyka minimálně na úrovni A2 (dle Evropského referenčního rámce pro jazyky).

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy