Číst

Kategorie: Inovace VOV

Rok vydání: 2020

Velikost knihy: 12,21 MB

ISBN: 978-80-88246-64-0

Mezi Abrahamem a Bohem

Autor:
David Beňa, lic. theol.
Kategorie:
Inovace VOV

Judaismus, křesťanství, islám. Tři náboženství uctívající jediného Boha. Uctívají stejného Boha? A které z nich ho uctívá správně? Jaký je Bůh? Co pro člověka dělá? A co chce po člověku? – Také o tyto otázky jde v náboženstvích a v jejich vzájemném setkávání, potýkání i střetu. Podobnosti i rozdíly těchto náboženství chceme ilustrovat na jednom konkrétním příkladu: Jak chápou rozhovor biblického praotce Abrahama s Bohem. Proč vůbec Bůh oslovil Abrahama? Proč se Abraham pustil s Bohem do křížku? Jak Bůh reaguje? Zachrání Abraham Sodomu?

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
čtečku pro všechna zařízení a platformy