Číst

Kategorie: Inovace VOV

Rok vydání: 2020

Velikost knihy: 3,81 MB

ISBN: 978-80-88246-63-3

Poslední aktualizace: 1. 11. 2022

Formát knihy: mKniha

Osobnostní formace a profesní etika

Autor:
ThDr. Pavel Černý, Th.D.

Tento studijní materiál je určen zejména pedagogům a studentům vyšších odborných škol, které poskytují vzdělávání ve skupině oborů Filozofie, teologie. Cílovou skupinu mohou tvořit také uchazeči o studium, kteří se zajímají o problematiku aplikované etiky, resp. širší veřejnost. . Tento materiál odpovídá také na otázky související s důsledky globalizace a jejího vlivu na osobnostní formaci. Výklad je veden s přesahem do filozofie a s využitím tradičních filozofických témat.Publikace se zaměřuje na důležitost propojení studia s duchovní formací. Akademické studium teologie, pastorace a sociální práce potřebuje doplnění a ukotvení ve formaci osobnosti toho, kdo pomáhá druhým a slouží v pastorační, pedagogické a sociální práci. Duchovní formace se dotýká charakteru člověka a jeho vnitřního života, včetně spirituality. Ukotvení osobnostní formace potřebuje propojení s profesní etikou. Etiku potřebuje rozvíjet každá profese. V pomáhajících profesích, jako je povolání pastora, diakona, kaplana, pastoračního asistenta, lékaře, zdravotníka, terapeuta, pedagoga a vychovatele, je rozvíjení profesní etiky nepostradatelné. Tato učebnice má vzbudit zájem o spiritualitu a etiku.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.