Číst

Kategorie: Inovace VOV

Rok vydání: 2020

Velikost knihy: 3,81 MB

ISBN: 978-80-88246-63-3

Osobnostní formace a profesní etika

Autor:
ThDr. Pavel Černý, Th.D.
Kategorie:
Inovace VOV

Tento studijní materiál je určen široké veřejnosti, zejména však uchazečům o studium a studentům vyšších odborných škol, které poskytují vzdělávání ve skupině oborů Filozofie, teologie. Cílovou skupinu tvoří také pedagogové vyšších odborných škol, kteří jej mohou s ohledem na jeho široké zaměření využít ve výuce všech studijních modulů z oblasti aplikované etiky. Nabízí také otázky související s důsledky globalizace a jejího vlivu na osobnostní formaci. Výklad je veden s přesahem do filozofie a s využitím tradičních filozofických témat.
Publikace se zaměřuje na důležitost propojení studia s duchovní formací. Akademické studium teologie, pastorace a sociální práce potřebuje doplnění a ukotvení ve formaci osobnosti toho, kdo pomáhá druhým a slouží v pastorační, pedagogické a sociální práci. Duchovní formace se dotýká charakteru člověka a jeho vnitřního života, včetně spirituality. Ukotvení osobnostní formace potřebuje propojení s profesní etikou. Etiku potřebuje rozvíjet každá profese. V pomáhajících profesích, jako je povolání pastora, diakona, kaplana, pastoračního asistenta, lékaře, zdravotníka, terapeuta, pedagoga a vychovatele, je rozvíjení profesní etiky nepostradatelné. Tato učebnice má vzbudit zájem o spiritualitu a etiku.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy