Číst

Kategorie: Inovace VOV

Rok vydání: 2020

Velikost knihy: 3,78 MB

ISBN: 978-80-88246-62-6

Manželství v Edenu a poté

Autor:
Ing. Rostislav Staněk, M.A., DiS.
Kategorie:
Inovace VOV

Tento studijní materiál je určen široké veřejnosti, zejména však uchazečům o studium a studentům vyšších odborných škol, které poskytují vzdělávání ve skupině oborů Filozofie, teologie. Cílovou skupinu tvoří také pedagogové vyšších odborných škol, kteří jej mohou s ohledem na jeho široké zaměření využít ve výuce všech studijních modulů z oblasti mezilidské komunikace a jejích změn v kontextu globalizačních a dalších procesů moderní doby. Výklad je veden s přesahem do filozofie a s využitím tradičních filozofických témat.
Žijí spolu, on a ona, manželé. Opravdu spolu, nebo jen vedle sebe? Anebo už od sebe? Voní jejich manželství ještě rájem, nebo už si navzájem působí peklo na zemi? A když už je u nich doma dusno a k nevydržení, co můžou pro to udělat, aby se zase měli rádi, byli spolu rádi, a přitom, aby se každému v tom vztahu dobře dýchalo? Tematických okruhů týkajících se manželství je mnoho. Zde jsou vybraná témata: důstojnost, poslání, přilnutí, poznání, hranice, vládnutí, zbožnost, naplnění. Každému je věnována jedna kapitola. Z různých stran budeme hledat podstatu, základ zdravého, smysluplného a krásného manželství. S tímto záměrem budeme v tomto kurzu zkoumat předně první tři kapitoly Bible (Genesis 1-3), a k tomu i další Písma Starého a Nového zákona. Každé téma otevřeme příběhem, krátkou scénou z filmu (Teorie tygra, Obecná škola, Vratné lahve, Válka Roseových). Naslouchejme postavám. Jde nám hlavně o to, abychom se nechali vtáhnout do problematiky daného tématu příběhem současným, příběhem, ve kterém se můžeme poznat. Filmové scény nám také pomůžou jako ilustrace. Poté se necháme pozvat do Velkého příběhu, tak, jak je popsán v Bibli. Vstoupíme do zahrady v Edenu, kde manželství ještě vonělo rájem. Budeme sledovat dramatický zlom, kdy se to pokazilo. A pak budeme hledat, kde jsou dál vyznačené směrovky k obnově. Průběžně se budeme zastavovat u dotažení k praktické aplikaci (ať pro sebe, či v poradenství druhým) a téma každé kapitoly uzavřeme shrnutím a testem k procvičení.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy