Číst

Kategorie: Inovace VOV

Rok vydání: 2020

Velikost knihy: 3,86 MB

ISBN: 978-80-88246-57-2

Poslední aktualizace: 31. 3. 2023

Formát knihy: mKniha

Společenská odpovědnost médií

Autor:
Mgr. Aleš Pištora

Tento studijní materiál je určen zejména pedagogům a studentům vyšších odborných škol, které poskytují vzdělávání ve skupině oborů Publicistika, knihovnictví a informatika. Cílovou skupinu mohou tvořit také uchazeči o studium, kteří se zajímají o problematiku společenské odpovědnosti, zejména v případě médií, resp. širší veřejnost.Cílem publikace je věnovat se specifickým tématům z oblasti společenské odpovědnosti, která sami pedagogové vyšších odborných škol, které poskytují vzdělávání ve skupině oborů Publicistika, knihovnictví a informatika, identifikovali jako potřebná na základě svých zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe v rámci projektu, v jehož rámci publikace vznikla. Pedagogům je pak pro lepší orientaci určen doplňující materiál, kterým je Metodika pro práci s ODZ ze skupiny oborů Publicistika, knihovnictví a informatika a který navrhuje možnosti, jak publikaci využít při výuce různých předmětů napříč studiem vzdělávacích programů této skupiny oborů.Výukový text tedy v souladu s výše uvedeným představuje média jako nedílnou součást našeho současného života a zároveň jako fenomén, který ovlivňuje naše porozumění světu a nám samým. Zabývá se základními funkcemi médií, které u nich v rámci společnosti předpokládáme, při čemž se soustředí zejména na média masová. Vyzdvihuje důvěru jako základní podmínku možnosti fungování médií. Druhá kapitola se pokouší přehlédnout tzv. mediální krajinu a stručně vystihnout základní dějinné momenty. V dalších kapitolách se autor zabývá etikou médií a dokumenty, které provoz médií u nás zasazují do právního rámce, jakož i zásadní úlohou, již média hrají v rámci demokracie. Poslední kapitola je věnována stále aktuálnímu problému falešných zpráv, tzv. fake news. Neobsahuje návod, jak se jim jednoduše vyhnout, ale snaží se spíše porozumět, odkud se toto nebezpečí bere a proč. Závěrem autor zdůrazňuje, že média nejsou zdaleka jen hrozbou, ale zejména příležitostí pro svobodné rozvíjení tvůrčí síly člověka.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.