Číst

Kategorie: Inovace VOV

Rok vydání: 2020

Velikost knihy: 3,56 MB

ISBN: 978-80-88246-53-4

Angličtina pro právní a veřejnosprávní činnost

Autor:
Mgr. Jana Moricová
Kategorie:
Inovace VOV

Tento studijní materiál pro výuku odborné angličtiny je určen široké veřejnosti, zejména však uchazečům o studium a studentům vyšších odborných škol, které poskytují vzdělávání ve skupině oborů Právo, právní a veřejnosprávní činnost. Cílovou skupinu tvoří také pedagogové vyšších odborných škol, kteří jej mohou využít při výuce anglického jazyka ve všech oborech ze zmíněné skupiny.
Studijní materiál se zabývá pěti klíčovými tématy z jazykové oblasti profesní angličtiny se zaměřením na právní činnost v soukromém sektoru i veřejnosprávní činnost. Hlavní prioritou následujících stran je seznámit studenty s nejběžnějšími situacemi z praxe soukromo-právní i veřejnosprávní komunikace v anglickém jazyce, nabídnout jim užitečné fráze a obraty a osvětlit zákonitosti, kterými se odborný jazyk liší od toho, jež používáme v jiných prostředích či situacích. Cílem předloženého materiálu je zdokonalit schopnost studentů reagovat v modelových situacích, porozumět specifické slovní zásobě a osvojit si ustálené gramatické struktury, které jsou v právní angličtině považovány za standardní. V jednotlivých kapitolách je kladen důraz zejména na praktickou stránku jazyka - studentům jsou předkládány konkrétní příklady frází či celých vět. Nejedná se tedy o teoretické pojednání, ale o praktického rádce, který studenty provede běžnými i specifickými situacemi, na které mohou ve své praxi narazit. První kapitola se zabývá komunikací jako celkem, přináší studentům vhled do zákonitostí a procesů užití. Následující čtyři kapitoly se věnují konkrétním tématům v rámci komunikace, a to psanému projevu (kapitola 2), pracovním telefonátům (kapitola 3), psaní životopisu (kapitola 4) a pracovním pohovorům (kapitola 5). Nedílnou součástí studijního materiálu jsou příruční slovníčky, vysvětlující nejběžnější a nejpoužívanější slovní zásobu. V rámci zpětné vazby je zařazen také test, který studentů umožní ověřit si, zda látku zvládli na odpovídající úrovni. Studijní materiál je zpracován v anglickém jazyce, tudíž vyžaduje předchozí znalost jazyka minimálně na úrovni A2 (dle Evropského referenčního rámce pro jazyky).

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy