Číst

Kategorie: Inovace VOV

Rok vydání: 2020

Velikost knihy: 3,56 MB

ISBN: 978-80-88246-53-4

Angličtina pro právní a veřejnosprávní činnost

Autor:
Mgr. Jana Moricová
Kategorie:
Inovace VOV

Studijní materiál se zabývá pěti klíčovými tématy z jazykové oblasti obchodní angličtiny. Hlavní prioritou následujících stran je seznámit studenty s nejběžnějšími situacemi z praxe obchodní komunikace v anglickém jazyce, nabídnout jim užitečné fráze a obraty a osvětlit zákonitosti, kterými se obchodní jazyk liší od toho, jež používáme v jiných prostředích či situacích. Cílem předloženého materiálu je zdokonalit schopnost studentů reagovat v modelových situacích, porozumět specifické slovní zásobě a osvojit si ustálené gramatické struktury, které jsou v obchodní angličtině považovány za standardní. V jednotlivých kapitolách je kladen důraz zejména na praktickou stránku jazyka - studentům jsou předkládány konkrétní příklady frází či celých vět. Nejedná se tedy o teoretické pojednání, ale o praktického rádce, který studenty provede běžnými i specifickými situacemi, na které mohou ve své obchodní praxi narazit. První kapitola se zabývá komunikací jako celkem, přináší studentům vhled do zákonitostí a procesů užití. Následující čtyři kapitoly se věnují konkrétním tématům v rámci komunikace, a to psanému projevu (kapitola 2), telefonátům (kapitola 3), psaní životopisu (kapitola 4) a pracovním pohovorům (kapitola 5). Nedílnou součástí studijního materiálu jsou příruční slovníčky, vysvětlující nejběžnější a nejpoužívanější slovní zásobu. V rámci zpětné vazby je zařazen také test, který studentů umožní ověřit si, zda látku zvládli na odpovídající úrovni. Studijní materiál je zpracován v anglickém jazyce, tudíž vyžaduje předchozí znalost jazyka minimálně na úrovni A2 (dle Evropského referenčního rámce pro jazyky).

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy