Číst

Kategorie: Inovace VOV

Rok vydání: 2020

Velikost knihy: 9,39 MB

ISBN: 978-80-88246-49-7

Jak na daně?

Autor:
JUDr. Miroslav Ondrúš, Ph.D.
Kategorie:
Inovace VOV

Tento studijní materiál je určen široké veřejnosti, zejména však uchazečům o studium a studentům vyšších odborných škol, které poskytují vzdělávání ve skupině oborů Právo, právní a veřejnosprávní činnost. Cílovou skupinu tvoří také pedagogové vyšších odborných škol, kteří jej mohou s ohledem na jeho široké zaměření využít ve výuce všech studijních modulů z oblasti veřejného práva.
Studium daňového práva není záživné, oblíbené ani jednoduché. Z tohoto důvodu je studijní materiál koncipován tak, aby základním aspektům daňového práva porozuměl i student práva neznalý. Součástí pojednání je velké množství řešených i neřešených příkladů, které pomohou studentovi nabýt i nezbytné praktické dovednosti a znalosti. Předmětem výkladu je zejména problematika daně z příjmů fyzických osob, se kterou dochází laická i odborná veřejnost do styku velmi často. Konkrétně jsou pak obsahem studijního materiálu okruhy týkající se základních daňově-právních pojmů, daňové soustavy, charakteristik jednotlivých daní, samotné daně z příjmů fyzických osob nebo daňově-právních aspektů u zaměstnanců. Součástí studijního materiálu jsou i příslušné formuláře pro účely podání řádného daňového podání a testové otázky k procvičení.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy