Číst

Kategorie: Inovace VOV

Rok vydání: 2020

Velikost knihy: 2,95 MB

ISBN: 978-80-88246-65-7

Poslední aktualizace: 1. 4. 2023

Formát knihy: mKniha

Angličtina pro teologii a filozofii

Autor:
Jarrod Oliver Harmaning, M. A. T.

Tato publikace je určena pedagogům a studentům vyšších odborných škol, které poskytují vzdělávání ve skupině oborů Filozofie, teologie. Navazuje přímo na Návrh znalostního standardu absolventů VOV v odborném cizím jazyce a věnuje se jednotlivým tématům, která návrh znalostního standardu předpokládá. Pro každé téma tento materiál obsahuje profesní slovníček, slovníček frází, úryvek z odborného textu, příklad rozhovoru vztahujícího se k tématu a několik praktických cvičení. Cílem této publikace je vhodně doplnit běžně dostupné učebnice cizího jazyka o slovní zásobu a fráze specifické pro dané odborné téma, a usnadnit tak především práci vyučujících odborného cizího jazyka na vyšších odborných školách, pro něž je charakteristické profesní zaměření vzdělávacích programů.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.