Osobnostní formace a profesní etika

Autor:
ThDr. Pavel Černý, Th.D.
Kategorie:
Rok vydání:
2020
Velikost knihy:
3,3 MB
Poslední aktualizace:
05.01.2021
ISBN:
978-80-88246-63-3

Tato e-learningová učebnice osobnostní formace a profesní etiky se zaměřuje na důležitost propojení studia s duchovní formací. Akademické studium teologie, pastorace a sociální práce potřebuje doplnění a ukotvení ve formaci osobnosti toho, kdo pomáhá druhým a slouží v pastorační, pedagogické a sociální práci. Duchovní formace se dotýká charakteru člověka a jeho vnitřního života, včetně spirituality. Ukotvení osobnostní formace potřebuje propojení s profesní etikou. Etiku potřebuje rozvíjet každá profese. V pomáhajících profesích, jako je povolání pastora, diakona, kaplana, pastoračního asistenta, lékaře, zdravotníka, terapeuta, pedagoga a vychovatele, je rozvíjení profesní etiky nepostradatelné. Tato učebnice má vzbudit zájem o spiritualitu a etiku.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, iPhone, macOS, Android tablet, Android mobile, Windows tablet, Windows phone, Windows desktop