Společenská odpovědnost médií

Autor:
Mgr. Aleš Pištora
Kategorie:
Rok vydání:
2020
Velikost knihy:
3,2 MB
Poslední aktualizace::
22.06.2020
ISBN:
978-80-88246-57-2

Výukový text ke společenské odpovědnosti médií představuje média jako nedílnou součást našeho současného života a zároveň jako fenomén, který ovlivňuje naše porozumění světu a nám samým. Zabývá se základními funkcemi médií, které u nich v rámci společnosti předpokládáme, při čemž se soustředí zejména na média masová. Vyzdvihuje důvěru jako základní podmínku možnosti fungování médií. Druhá kapitola se pokouší přehlédnout tzv. mediální krajinu a stručně vystihnout základní dějinné momenty. V dalších kapitolách se autor zabývá etikou médií a dokumenty, které provoz médií u nás zasazují do právního rámce, jakož i zásadní úlohou, již média hrají v rámci demokracie. Poslední kapitola je věnována stále aktuálnímu problému falešných zpráv, tzv. fake news. Neobsahuje návod, jak se jim jednoduše vyhnout, ale snaží se spíše porozumět, odkud se toto nebezpečí bere a proč. Závěrem autor zdůrazňuje, že média nejsou zdaleka jen hrozbou, ale zejména příležitostí pro svobodné rozvíjení tvůrčí síly člověka.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, iPhone, macOS, Android tablet, Android mobile, Windows tablet, Windows phone, Windows desktop