Jak na daně?

Autor:
JUDr. Miroslav Ondrúš, Ph.D.
Kategorie:
Rok vydání:
2020
Velikost knihy:
8,9 MB
Poslední aktualizace:
05.01.2021
ISBN:
978-80-88246-49-7

Tento studijní materiál si klade za cíl představit základní daňově-právní aspekty podnikání. Studium daňového práva není záživné, oblíbené ani jednoduché. Z tohoto důvodu je studijní materiál koncipován tak, aby základním aspektům daňového práva porozuměl i student práva neznalý. Součástí pojednání je velké množství řešených i neřešených příkladů, které pomohou studentovi nabýt i nezbytné praktické dovednosti a znalosti. Předmětem výkladu je zejména problematika daně z příjmů fyzických osob, se kterou dochází laická i odborná veřejnost do styku velmi často. Konkrétně jsou pak obsahem studijního materiálu okruhy týkající se základních daňově-právních pojmů, daňové soustavy, charakteristik jednotlivých daní, samotné daně z příjmů fyzických osob nebo daňově-právních aspektů u zaměstnanců. Součástí studijního materiálu jsou i příslušné formuláře pro účely podání řádného daňového podání a testové otázky k procvičení.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, iPhone, macOS, Android tablet, Android mobile, Windows tablet, Windows phone, Windows desktop